www.woman-rz.org

Новини     04.10.2023 - Защо точно сега?

     16.03.2022 - Наложително е кризисен център за пострадали от домашно насилие да има в Разград

     17.12.2021 - Проект "Търся безопасна точка" - изводи и препоръки

     10.12.2021 - Поздравителен адрес

     21.10.2021 - Кризисният център за жертви на домашно насилие беше посетен от американски служители

     20.08.2021 - Проект "Търся безопасна точка" предлага подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие

     20.08.2021 - Потърсиха съдействие от Хюсмен за Кризисния център за жертви на домашно насилие

     16.10.2020 - Децата от Основно училище „Елин Пелин” се присъединяват към Мрежата “ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!”

     16.10.2020 - Домашното насилие е тема на информационен ден в село Стражец

     16.04.2020 - Създава се кризисен център за пострадали от домашно насилие

     10.02.2020 - Център за подкрепа на жени в село Стражец е предложен за престижна награда

     03.11.2019 - #ДаЗаключимДомашнотоНасилие


     06.12.2007 - На работна среща се дискутират проблеми при прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие в Разград


     20.04.2007 - Проучване на общественото мнение


     04.01.2007 - “ДОБРАТА МАЙКА И ЖЕНА” е последното издание на Центъра на НПО в Разград


Брошури / Дипляни

     Банер "Търся безопасна точка”

     Брошура "Добрата майка и жена”

     Брошура "Заедно да спрем домашното насилие"